K

Kenta Takano

大学院時代に情報工学を学び株式会社Donuts入社後MixChannel事業部に配属。

サーバ開発中心に取り組む。

おすすめ